La depressió ja no és una malaltia només d’adults. Descobriu quins símptomes i signes ens haurien de preocupar com a pares i quins serveis i recursos tenim al nostre abast.

Consulteu aquest document:

Salut mental en els adolescents