Educació primària

Formem de manera integral, fent dels valors una part imprescindible del nostre dia a dia, tot creant l’espai de convivència, aprenentatge i descoberta que és l’escola, on l’acció i acompanyament tutorial i la relació propera amb les famílies són essencials.

Els nens i les nenes de primària són els autèntics protagonistes del seu aprenentatge i treballem per ajudar-los en el seu desenvolupament competencial per a la vida. 

Totes les nostres aules disposen de pissarres digitals i es van equipant progressivament de recursos tecnològics al servei de l’aprenentatge.

L’atenció a la diversitat és un dels nostres pilars, fent una aposta decidida per l’escola inclusiva.

Potenciem el treball experimental a l'àrea de coneixement del medi i el treball manipulatiu a l'àrea de matemàtiques, per tal d'arribar a l'aprenentatge de manera eficaç i significativa.

Fomentem l’aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, mitjançant el nostre programa pedagògic propi, Nou Context d'Aprenentatge.

Programes pedagògics propis de Primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Per aconseguir-ho, duem a terme una sèrie de projectes que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca amb els millors resultats.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Programa CREA

El programa CREA, a partir de 2n de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Programa Lectura eficaç

El programa Lectura eficaç, que té per objectiu afavorir la comprensió i la velocitat lectora, eines indispensables per gestionar la informació i generar, a partir d’ella, coneixement.

HARA

El projecte HARA es treballa transversalment a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat.

Robòtica

Amb la robòtica pretenem desenvolupar el pensament computacional en els nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu. Això ho fem a partir de 3r de Primària.

Anglès

A banda de les hores de la matèria d’anglès, es fan petits grups de conversa a 5è i 6è i es treballa el Medi Natural en anglès al llarg de l’etapa (Science).

Cors del Palau

Participem en el projecte del Palau de la Música i l'Orfeó Català, Clavé XXI. L'objectiu és fomentar la inclusió social a partir de l'educació musical, des del poder de transformació personal i social de la pràctica coral. S'inicien els cors, que assagen els migdies al propi Palau, a 1r de Primària.