Educació primària

Acreditacions

Formem de manera integral, fent dels valors una part imprescindible del nostre dia a dia, tot creant l’espai de convivència, aprenentatge i descoberta que és l’escola, on l’acció i acompanyament tutorial i la relació propera amb les famílies són essencials.

Els nens i les nenes de primària són els autèntics protagonistes del seu aprenentatge i treballem per ajudar-los en el seu desenvolupament competencial per a la vida. 

Totes les nostres aules disposen de pissarres digitals i es van equipant progressivament de recursos tecnològics al servei de l’aprenentatge.

L’atenció a la diversitat és un dels nostres pilars, fent una aposta decidida per l’escola inclusiva.

Potenciem el treball experimental a l'àrea de coneixement del medi i el treball manipulatiu a l'àrea de matemàtiques, per tal d'arribar a l'aprenentatge de manera eficaç i significativa.

Fomentem l’aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, mitjançant el nostre programa pedagògic propi, Nou Context d'Aprenentatge.

A La Salle Comtal potenciem el bon ús de les noves tecnologies i la robòtica, així com l'aprenentatge basat en les experiències, experiments i pràctiques de taller. Fem sortides culturals i vivencials i tallers de reciclatge, estalvi energètic i energies renovables. Fomentem la creativitat, l’emprenedoria i les capacitats artístiques mitjançant teatre, taller de pintura, stop motion, modernisme, vela, surf, patinatge, curses d’orientació, Eduempren.

 

Educació Emocional

Es treballa transversalment a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat i la gestió de les emocions.

Robòtica
A 1r i 2n d’ESO desenvolupem el pensament computacional dels nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu.
Escola inclusiva

Grups flexibles, matèries amb 2 professors a l’aula, aula d’acollida, suport SIEI, projecte aquiproubullying, treball cooperatiu, etc. Són algunes de les eines que posem al servei de l’alumnat per atendre la diversitat a l’aula.

Primària musical del Liceu 

A l’Escola La Salle Comtal creiem que l’estudi de la música és molt important en la formació del nostre alumnat. Des de 1r de primària dedicaran 2h/set a llenguatge músical i 1h/set instrument. Professors del Conservatori de Música del Liceu avaluen en el propi centre els alumnes per tal d’acreditar el nivell corresponent.

Cors del Palau

Participem en el projecte del Palau de la Música i l'Orfeó Català, Clavé XXI. L'objectiu és fomentar la inclusió social a partir de l'educació musical, des del poder de transformació personal i social de la pràctica coral. S'inicien els cors, que assagen els migdies al propi Palau, a 1r de Primària.

Aprenentage Cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia de treball a l'aula que consisteix en l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Anglès

A banda de les hores dels seminaris d'anglès, donem presència a aquesta llengua en els nostres projectes, tallers i activitats complementàries