Educació primària

Formem de manera integral, fent dels valors una part imprescindible del nostre dia a dia, tot creant l’espai de convivència, aprenentatge i descoberta que és l’escola, on l’acció i acompanyament tutorial i la relació propera amb les famílies són essencials.

Els nens i les nenes de primària són els autèntics protagonistes del seu aprenentatge i treballem per ajudar-los en el seu desenvolupament competencial per a la vida. 

Totes les nostres aules disposen de pissarres digitals i es van equipant progressivament de recursos tecnològics al servei de l’aprenentatge.

L’atenció a la diversitat és un dels nostres pilars, fent una aposta decidida per l’escola inclusiva.

Potenciem el treball experimental a l'àrea de coneixement del medi i el treball manipulatiu a l'àrea de matemàtiques, per tal d'arribar a l'aprenentatge de manera eficaç i significativa.

Fomentem l’aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, mitjançant el nostre programa pedagògic propi, Nou Context d'Aprenentatge.

A La Salle Comtal potenciem el bon ús de les noves tecnologies i la robòtica, així com l'aprenentatge basat en les experiències, experiments i pràctiques de taller. Fem sortides culturals i vivencials i tallers de reciclatge, estalvi energètic i energies renovables. Fomentem la creativitat, l’emprenedoria i les capacitats artístiques mitjançant teatre, taller de pintura, stop motion, modernisme, vela, surf, patinatge, curses d’orientació, Eduempren.

 

Educació Emocional

Es treballa transversalment a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat i la gestió de les emocions.

Robòtica
A 1r i 2n d’ESO desenvolupem el pensament computacional dels nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu.
Escola inclusiva

Grups flexibles, matèries amb 2 professors a l’aula, aula d’acollida, suport SIEI, projecte aquiproubullying, treball cooperatiu, etc. Són algunes de les eines que posem al servei de l’alumnat per atendre la diversitat a l’aula.

Cors del Palau

Participem en el projecte del Palau de la Música i l'Orfeó Català, Clavé XXI. L'objectiu és fomentar la inclusió social a partir de l'educació musical, des del poder de transformació personal i social de la pràctica coral. S'inicien els cors, que assagen els migdies al propi Palau, a 1r de Primària.

Aprenentage Cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia de treball a l'aula que consisteix en l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Anglès

A banda de les hores dels seminaris d'anglès, donem presència a aquesta llengua en els nostres projectes, tallers i activitats complementàries

Acreditacions