Primària Musical

Educar en Valors Culturals

A l’Escola La Salle Comtal creiem que l’estudi de la música és molt important en la formació del nostre alumnat ja que aporta un important bagatge cultural i és una disciplina que permet desenvolupar la nostra sensibilitat, així com altres aspectes que ajudaran en la formació de l’infant: la motricitat, la dicció, la memòria, atenció i concentració; el pensament lògic, la socialització, la coordinació, la tolerància, l’autocontrol, etc.

La música contribueix de manera efectiva en el desenvolupament intel·lectual, afectiu, interpersonal, psicomotor, físic i neurològic de l’infant, afavorint l’aprenentatge en altres àmbits, com la llengua o les matemàtiques.

Conservatori del Liceu

Hem dissenyat el projecte d’Educació Musical (llenguatge i instrument) amb la col·laboració del Conservatori del Liceu comptant amb el professorat especialista de la nostra escola, així com professorat propi del Liceu si escau, per tal d’oferir al nostre alumnat en horari escolar l’oportunitat d’aprofundir en aquest coneixement.

Per afavorir l’aprenentatge, es treballarà en grups reduïts que afavoreixin l’atenció individualitzada, oferint diversos instruments.

El mes de juliol de 2023 hem signat el Conveni de col·laboració amb el Conservatori del Liceu el qual permetrà que el nostre alumnat es pugui preparar i presentar als exàmens oficials de llenguatge musical i instrument. Seguirem el programa educatiu i les activitats artístiques del Conservatori del Liceu juntament amb la resta del currículum que marca el Departament d’Educació. Alhora, formem part de la Xarxa d’escoles de música vinculades al Conservatori del Liceu.

El Conservatori Liceu està compromès amb l’excel·lència educativa i la formació musical en tots els nivells educatius, tant en l’àmbit de la música clàssica com el de el jazz i la música moderna.

Considerem primordial el paper que juga la música en el desenvolupament de les persones i en el progrés de les societats. Pensem que, aproximant la pràctica de la música a nens i joves, contribuïm a el progrés humà, ètic i social dels nostres alumnes.

Per tenir més informació poder accedir a:

https://www.conservatoriliceu.es/es/escuelas/vinculadas

Principis educatius

Educar en valors

Com la voluntat de superació, la cultura de l’esforç, la constància i l’autoconfiança, que són intrínsecs a l’estudi d’un instrument i a la comprensió el llenguatge musical. A més, la pràctica musical fomenta el treball en equip i la cooperació, creant llaços culturals i emocionals entre les persones.

Promoure la pràctica musical en edat infantil

La neurociència ha demostrat que estudiar música proporciona plasticitat en el cervell, connecta els dos hemisferis cerebrals i estructura la manera de pensar i treballar, ajudant a la persona en l’aprenentatge de les matemàtiques, el llenguatge i les habilitats espacials.

 Detectar i potenciar el talent

Promovent la pràctica musical amateur amb un programa pedagògic que possibilita continuar els estudis musicals en etapes posteriors. Els grans músics poden venir dels llocs més diversos, per això motivem els alumnes amb un model basat en l’adquisició progressiva de competències, la satisfacció de l’assoliment d’objectius i el desenvolupament de la iniciativa personal. Així mateix, volem inculcar l’amor per la música a tots per igual, com el bé comú que és.

 Desenvolupar la creativitat

Com habilitat transversal que té una incidència directa en el rendiment dels alumnes en la resta de disciplines. La música amplia la imaginació i promou formes de pensament flexibles.

Practicar una pedagogia inclusiva, transversal i moderna.

Vivim en un moment de renovació profunda dels sistemes educatius on molts països capdavanters en l’èxit escolar, com els escandinaus, han entès la necessitat d’una pedagogia que tingui en compte les més punteres investigacions científiques en el camp de les habilitats cognitives i les necessitats socials.

Adaptar-se als canvis legislatius, pedagògics i metodològics

La innovació constant és l’únic camí per mantenir l’excel·lència educativa.

Contribuir al desenvolupament cultural de l’entorn

El Conservatori Liceu s’implica en el teixit cultural del territori. Volem que la música arribi al màxim possible de població.