Pastoral

Entenem la pastoral com un projecte que dóna sentit i coherència al marc educatiu de les obres La Salle i la finalitat del qual és acompanyar en el procés de ser i de fer-se persona: la recerca del sentit de la vida. La pastoral lasal·liana proposa els valors de fe, fraternitat i servei a través de la proximitat, la personalització, l’acompanyament i el compromís amb els necessitats, partint de l’humanisme cristià i dels valors de l’Evangeli, en comunió amb l’Església local i universal.

La pastoral lasal·liana es centra en tres valors: la fe, la fraternitat i el servei.

Eduquem la interioritat dels nostres alumnes per anar generant en ells experiències significatives de fe basades en la seva experiència vital.

L’estil fratern en les relacions es manifesta en l’ambient acollidor de les nostres escoles. És aquesta trobada amb l’altre el que ens fa ser qui som. I això ens ajuda a ser Comunitat.

Possibilitem conèixer la realitat que ens envolta, interpretar-la i actuar amb les diferents accions solidàries que es fan des de l’escola. Amb elles els nostres alumnes maduren i els hi facilitem reptes de compromís personal.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals. Per exemple,

  • La reflexió del dia.
  • Jornades de convivència entre els alumnes i trobades amb altres escoles de La Salle.
  • Campanyes solidàries amb el tercer i el quart món.
  • Activitats per educar l’interioritat (projecte HARA).

HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

- ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
-té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
-ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
-proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
- afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
-possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.