Educació infantil

Els cursos d’Educació Infantil són la porta d’entrada a la nostra escola. En molts casos es tracta d’un primer contacte amb el món educatiu, on famílies i escola compartim el dia a dia. El nostre alumnat comença aquí a desenvolupar les seves habilitats i a formar la seva identitat. Nosaltres procurem fer-los sentir protagonistes d’aquest aprenentatge i els hi donem eines per facilitar el seu creixement personal.

Procurem acompanyar les famílies al llarg d’aquest camí que pretén fomentar l’autonomia personal dels seus fills i filles. Potenciarem el seu desenvolupament, tot respectant les seves necessitats i el seu ritme personal.

CLICK TO EDIT

Els moments d'aprenentatge que defineixen l'etapa d'infantil són els següents:

Acollides (asseguts en rotllana)

És el moment d'entrada a l'activitat. Fem el check-list de la jornada (què farem) i treballem les rutines: passar llista, fer el calendari, mirar el menú... És en aquest moment que fem un treball integral dels moments d'aprenentatge (projecte, entorns de nivell,...)

Projectes

Treballem des de l'emoció el saber i el saber fer. Aprenem continguts i compartim els nostres aprenentatges.

Entorns de nivell

 • Comunicació i llenguatge: els infants aprenen a pensar i a comunicar, a fer un ús funcional i significatiu de la llengua i descobreixen la importància de l'expressió oral, tot fent servir una metodologia constructivista i respectant el ritme individual de cadascú.
 • Desenvolupament psicomotor: basant-nos en el moviment lliure i la llibertat d'acció de l'infant, potenciem l'autonomia, la consciència d'un mateix i les possibilitats del propi cos. L'ajudem també a establir un entorn afectiu i un vincle de seguretat, tot afavorint la funció simbòlica pel plaer de fer, de jugar i crear.
 • Anglès: volem que l'alumne aprengui a pensar i a comunicar-se en anglès, mitjançant la immersió en aquesta llengua estrangera.
 • Religió: es treballa la interioritat i aspectes relacionats amb la justícia, la solidaritat i la pau, tot respectant la interculturalitat i la interreligiositat.
 • Gestió emocional: som conscients que sense emoció no hi ha ha aprenentatge. Per aquesta raó, volem donar resposta a les necessitats socials de l'alumne, treballant la dimensió emocional a partir dels sentiments, l'autoregulació, l'autoconeixement , l'autoconcepte i l'autoestima.
 • Identitat cultural: els infants coneixen la realitat local, a partir de les festes i les tradicions autòctones, tot valorant la riquesa de les diferents cultures de l'entorn.
 • Raonament lògic: potenciem l'interès natural de l'alumnat per les matemàtiques, basant-nos en els coneixements previs, integrant-les en les activitats quotidianes per dotar-les, així, de significat. S'utilitzen per treballar-les material manipulatiu.

Entorns internivell

 • Maker: per tal d'introduir l'alumnat en el treball de la robòtica i iniciar-lo en el llenguatge computacional, fem construccions, minimons, programació, orientació espacial...
 • Escriptura creativa: l'objectiu és iniciar-los en l'escriptura espontània i significativa, mitjançant activitats de motricitat fina, creació d'històries fent servir les noves tecnologies, escrivint notícies o diaris breus...
 • Expressió musical: treballem l'expressió i l'educació musical, a partir de la vivència amb el propi cos. Fem danses, audicions, construïm instruments, juguem amb els instruments, fem el Creamúsic...
 • Expressió oral i comunicativa: mitjançant el joc simbòlic, el teatre, la dramatització o l'ús de titelles, entre altres activitats, pretenem potenciar les capacitats orals i comunicatives de l'alumnat.
 • Expressió plàstica: per tal de potenciar l'expressió plàstica dins de la competència artística, els infants fan un treball sensorial amb diversos materials, coneixen obres pictòriques,...
 • Saludable: l'objectiu es fomentar hàbits saludables, de respecte cap a un mateix, cap els altres i cap a la natura. Per això fem esport, taller de cuina, tenim cura de l'hort...

Tancaments (asseguts en rotllana)

És un moment de reflexió individual, on impliquem la metacognició al reflexionar sobre què han après i i valorant la jornada. Fem una auto-avaluació i una co-avaluació, fent un check-list del dia del què hem fet a nivell individual i col·lectiu.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

El projecte HARA es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat.
El Projecte Lector pretén que l’alumnat pugui desenvolupar les seves habilitats lectores, d’acord amb la seva edat, de manera que aconsegueixi la fluïdesa suficient d’acord amb el seu nivell i etapa, al mateix temps que amplia la comprensió lectora.
L’educació emocional té com a objectiu principal desenvolupar les competències emocionals, és a dir, la capacitat de cada un de gestionar els coneixements, les habilitats, les actituds, que permeten expressar les emocions de manera adequada i, per tant, permeten controlar les emocions i desenvolupar adequadament la sociabilitat.
El desenvolupament de la creativitat és una demanda i una necessitat de la societat en la qual vivim. Però a més és una capacitat essencialment humana que ens enriqueix i completa. La nostra oferta educativa inclou d’una manera explícita el desenvolupament d’aquesta dimensió en la qual tenim ja un important recorregut.
El programa Ulisses, que s'inicia a educació infantil i es continua a 1r i a 2n de primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l'estimulació neuronal, motors i perceptivo-cognitiva.