La Salle Comtal
Som més que una escola
Coneix-nos

Oferta educativa

A La Salle Comtal es pot cursar qualsevol
de les etapes educatives
obligatòries: Infantil, Primària i ESO

Descobreix l'escola

Som la primera escola La Salle a Catalunya
i formem part d’una institució amb
més de 300 anys d’història

Projecte educatiu

A La Salle tenim un estil pedagògic
centrat en la persona i el seu desenvolupament
humà i intel·lectual.

Pastoral de La Salle

Suscitem en els nostres infants i joves
preguntes sobre justícia, solidaritat i pau i
desitjos de recerca de resposta i d’accions de compromís.

Programes
d'Innovació

Volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge.

Actualitat

Notícies i activitats de l'escola

La Salle al món

Tradició

Anys de tradició educativa

Paisos

Països

Centres

Centres a Catalunya

Universitats

Universitats

Centres al mon

Centres a tot el món

Alumnes

Alumnes

Testimonis

Experiències compartides a La Salle