A La Salle Comtal volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projectes propis

Projectes específics que desenvolupem a La Salle Comtal per poder treure el millor de cada alumne, incentivant els seus valors i emocions i oferint una motivació constant.

Robòtica

Volem desenvolupar el pensament computacional dels alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu.

Ambients

Volem donar resposta als interessos i necessitats de l’alumnat, respectant diferents ritmes d’aprenentatge. Aquest fet facilita l’experimentació activa, l’adquisició d’aprenentatge i la cooperació entre els nens i nenes. L’adult actua com a suport construint l’oferta d’activitats i proporcionant diferents tipus de material a l’abast dels infantil.

Anglès

Entenem que l’aprenentatge de l’anglès ha de ser des de P3 per tal que els més petits es vagin familiaritzant amb aquesta llengua estrangera. Dediquem forces hores a l’aprenentatge, fent activitats de projectes també en anglès per tal de que estigui present en més moments del dia.

Natació

L’activitat física es també un element educador i, per aquest motiu, oferim natació des d’Infantil fins a 6è de Primària.

Projecte TEA

Entenent el decret d’inclusió com una prioritat de l’escola, ens hem especialitzat amb els alumnes amb TEA. Disposem de dos recursos de SIEI a l’escola per atendre aquests alumnes principalment a dins de l’aula La formació dels mestres i professors de l’escola en aquest trastorn, ha estat un element bàsic i per tant, tenim un equip ben format i molt sensibilitzat..

Batxillerat dual

A partir de 3r d’ESO oferim la possibilitat que aquells alumnes amb un nivell més alt d’anglès puguin iniciar, juntament amb Acadèmica, el programa Dual Diploma.

Godly Play

A la nostra escola, igual que a altres centres La Salle, hem incorporat el mètode Godly Play dins la programació de Religió.

Es presenten a l’alumnat les històries de la Bíblia de manera imaginativa. Basant-se en els principis Montessori aplicats a la educació religiosa, combina i integra de forma natural els dos mitjans principals pels quals els nens i nenes adquireixen el coneixement del llenguatge i el joc.

Escoles + Sostenibles

La Salle Comtal forma part del Programa Escoles + Sostenibles que va néixer l’any 2001 en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, amb la voluntat de proporcionar una oferta consistent i estimulant de suport als centres educatius de la ciutat per ajudar-los a situar la sostenibilitat al cor de la seva tasca.

 

Projecte FAIG

El Projecte FAIG neix a La Salle Catalunya en paral·lel al Districte del País Basc amb el nom de SEIN. El FAIG pretén que els i les alumnes aprenguin a partir de la resolució d’un problema que ells/elles mateixos/es plantegen.

Tots els FAIG s’estructuren en PIC (Projectes d’Investigació Cooperatius), formats per grups de 4 o 5 alumnes de la classe. 

Programa de mediació

Des de l'escola estem d'acord que hi ha una inquietud creixent pel deteriorament de la convivència en els centres educatius. Per aquest motiu hem creat un equip de mediació d'alumnes de 3r i 4t d'ESOque contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant intervencions constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones.

Programa d'Aprenentatge Cooperatiu

Estructura'm totes les nostres classes a través de l’aprenentatge cooperatiu. Una metodologia de treball a l’aula que consisteix en l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Programa d'educació emocional i interioritat (HARA)

Hara és un programa educatiu que treballa la interioritat, el lloc on nèixen tots els valors de caràcter propi, i està orientat a educar en la competència d'aprendre a ser. A La Salle Comtal pensem que, des de l’escola, hem de donar respostes al moment que vivim pensant que eduquem per al futur.

Projecte Destí

Projecte propi de les escoles La Salle que té com a objectiu principal despertar les intel·ligències múltiples a través del treball en equip.