A La Salle Comtal volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

Projecte propi de les escoles La Salle que té com a objectiu principal despertar les intel·ligències múltiples a través del treball en equip.

Projectes propis

Projectes específics que desenvolupem a La Salle Comtal per poder treure el millor de cada alumne, incentivant els seus valors i emocions i oferint una motivació constant.

Robòtica

Volem desenvolupar el pensament computacional dels alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu.

Ambients

Volem donar resposta als interessos i necessitats de l’alumnat, respectant diferents ritmes d’aprenentatge. Aquest fet facilita l’experimentació activa, l’adquisició d’aprenentatge i la cooperació entre els nens i nenes. L’adult actua com a suport construint l’oferta d’activitats i proporcionant diferents tipus de material a l’abast dels infantil.

Anglès

Som una escola on treballem l’Anglès amb una gran dedicació del professorat, fent la matèria de Ciències en Anglès.

Piscina

L’activitat física es també un element educador i, per aquest motiu, oferim piscina des d’Infantil fins a 6è de Primària.

Projecte TEA

Entenent el decret d’inclusió com una prioritat de l’escola, ens hem especialitzat amb els alumnes amb TEA. Ens seguim preparant per ser escola on els alumnes amb TEA puguin fer-se presents a totes les etapes.

Batxillerat dual

A partir de 3r d’ESO oferim la possibilitat que aquells alumnes amb més gran nivell d’anglès puguin iniciar, juntament amb Acadèmica, el programa Dual Diploma.