En un món cada vegada més digital, la narrativa segueix trobant el seu petit espai dins les aules a través de Fiction Express, una plataforma innovadora que està revolucionant la forma de llegir en anglès i en línia. 

Aquest web es presenta com un espai virtual on escriptors de tot el món publiquen obres i poden connectar directament amb els lectors. Alhora, millora la competència lectora dels alumnes amb la seva participació. A diferència de les plataformes tradicionals, aquesta es centra en publicar ficció seralitzada, és a dir, els autors presenten les seves històries de forma episòdica, mantenint així l’atenció del públic, que resten ansiosos i pendents sobre què passarà a continuació. 

A part, són els alumnes els que decideixen què passarà al llibre: cada dimarts tenen la possibilitat de participar en una votació setmanal que els permet seguir “escrivint” ells mateixos el llibre. És a dir, ells voten com continuarà la història. A més, aquesta plataforma permet avaluar l’alumnat, el qual ha de fer un petit qüestionari per avaluar la seva comprensió. Mitjançant el fòrum, els alumnes poden establir un diàleg creatiu amb l’autor i la resta de lectors, tot compartint idees, comentaris i fins i tot preguntes. 

El que realment distingeix a Fiction Express és l’atenció a la diversitat de gèneres i estils narratius. Des de la ciència ficció fins als llibres romàtics, fent una parada per la fantasia i el misteri, la plataforma acull històries que poden agradar i motivar a tots els públics. L’eina és molt útil per tal de millorar el nivell de comprensió lectora en llengua estrangera, mentre gaudeixen de la lectura. 

L’alumnat de la Salle Comtal està gaudint molt d’aquesta oportunitat tan enriquidora. Tant, que una alumna de 2n d’ESO va ser seleccionada entre milers d’estudiants per parlar amb l’Adam Bushnell (autor de The Son of the Samurai) i un grup reduït de lectors per comentar aquest llibre. 

Amb aquest enfocament fresc i el compromís per ser una eina útil per a tothom, Fiction Express està deixant una petjada significativa a la plataforma digital, on els alumnes segueixen sent protagonistes.