Us presentem el check-list del que heu de seguir les famílies per validar que el vostre fill o filla no presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni és un possible contacte estret.

CHECK-LIST