La Salle Condal

Amb motiu del tricentenari del naixement del Fundador, Sant Joan Baptista de La Salle, passa a anomenar-se Colegio La Salle Condal.