Escola mixta

Des de setembre de 1977 les noies poden matricular-se a l’escola, convertint-se així en una escola mixta.