Category: <span>Projectes primària</span>

El programa Ulisses, que s’inicia a educació infantil i es continua a 1r i a 2n de primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motors i perceptivo-cognitiva.

El desenvolupament de la creativitat és una demanda i una necessitat de la societat en la qual vivim. Però a més és una capacitat essencialment humana que ens enriqueix i completa. La nostra oferta educativa inclou d’una manera explícita el desenvolupament d’aquesta dimensió en la qual tenim ja un important recorregut.

L’educació emocional té com a objectiu principal desenvolupar les competències emocionals, és a dir, la capacitat de cada un de gestionar els coneixements, les habilitats, les actituds, que permeten expressar les emocions de manera adequada i, per tant, permeten controlar les emocions i desenvolupar adequadament la sociabilitat.

El Projecte Lector pretén que l’alumnat pugui desenvolupar les seves habilitats lectores, d’acord amb la seva edat, de manera que aconsegueixi la fluïdesa suficient d’acord amb el seu nivell i etapa, al mateix temps que amplia la comprensió lectora.

El projecte HARA es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat.